Identifikační údaje

Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 688/3, příspěvková organizace

Zřizovatel: Magistrát města Havířova

Ředitelka: Lengsfeldová Jana

Kapacita školy: 60 dětí

Charakteristika školy

Mateřská škola je umístěna v obci Havířov, části Prostřední Suchá. Škola je v právní subjektivitě, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov. Provoz školy je celoroční, celodenní s provozem školy od 6.00 hod do 16.30 hod. K budově MŠ přiléhá zahrada. Škola má vlastní jídelnu. Je samostatnou budovou o 3 třídách s kapacitou 60 dětí. Děti jsou v současné době rozděleny do tří věkově rozdílných tříd.

Škola je dostupná MHD, v blízkosti je základní škola. Svým umístěním je málo viditelná.

V mateřské škole je zajišťováno vzdělávání dětí ve smyslu zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, dle RVP pro MŠ. Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu a vzdělávání je doplňováno zájmovými aktivitami, které jsou využívány k rozvoji talentu dětí.