DOTACE EU

Od 1. září 2016 získala škola dotaci MŠMT - projekt ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE U TOPOLŮ, který je spolufinancován Evropskou unií 

Od 1.září 2018 získala škola dotaci MŠMT - Projekt ŠABLONY II pro MŠ U Topolů ( spolufinancováno EU) ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ PODPORY ŠKOLY A ZABEZPEČENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ŠKOLY 

Od 1. září 2020 získala škola dotaci MŠMT - Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ U TOPOLŮ ŠABLONY III (spolufinancováno EU) Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017439

V dubnu 2022 získala škola dotaci MŠMT - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost. Dotace je určena na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich kompetencí.

Od 1. září 2022 získala škola dotaci MŠMT - OPJAK pro MŠ U Topolů. Tento projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti


Dokumenty: