DOTACE EU

Od 1. září 2016 získala škola dotaci MŠMT - projekt ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE U TOPOLŮ, který je spolufinancován Evropskou unií 

Od 1.září 2018 získala škola dotaci MŠMT - Projekt ŠABLONY II pro MŠ U Topolů ( spolufinancováno EU) ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ PODPORY ŠKOLY A ZABEZPEČENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ŠKOLY 

Od 1. září 2020 získala škola dotaci MŠMT - Projekt ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ U TOPOLŮ ŠABLONY III (spolufinancováno EU) Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017439

V dubnu 2022 získala škola dotaci MŠMT -  V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: K DOSAŽENÍ CÍLE Č. 174 ZAKOUPENÍM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ A VYBAVENÍ NA PODPORU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI A ZAVEDENÍM NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI IT.

Od 1. září 2022 získala škola dotaci MŠMT - OPJAK pro MŠ U Topolů. Tento projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti


Dokumenty: