Denní řád

6:00 otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, spontánní hry, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, PH chvilka

8:00 - 8:45 hygiena, průběžná svačina, dokončení činností, přivítání dne, komunitní kruh

8:45 - 9:30 řízené či volné činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9:20 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:30 - 11:30 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené a frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, je využívána především školní zahrada. Dětem ve věku 2-3 roky se pobyt přizpůsobí jejich možnostem. V nepřízni počasí může být pobyt zkrácen a činnosti pokračují ve třídách mš.

11:30  - 12:00 osobní hygiena dětí a oběd, logopedická chvilka

12:00 - 12:20 předávání dětí zákonným zástupcům

12:20 - 14:20 spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:20 - 14:30 postupné a individuální vstávání dětí, hygiena a odpolední svačina

14:30 postupné předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám

14:30 - 16:30  volné činnosti a aktivity dětí, řízené činnosti učitelem, dokončování ranních činností, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. V případě příznivého počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

16:30 uzavření budovy školy