Třídní schůzky

 
se konaly ve čtvrtek 6.9.2018 od 15:30 hod. na III. třídě
 
 

Přítomni :      rodiče dětí viz podpisy na prezenční listině

Ředitelka:      Jana Lengsfeldová

Učitelka  :       Jitřenka Kostovčíková

 Setkání se zúčastnili hlavně rodiče dětí, které nastoupily do školky poprvé.

Ředitelka po přivítání a představení se seznámila rodiče se zaměstnanci školky a jejich pracovními úkoly, aby rodiče věděli, na koho a s čím se mohou obrátit.

-   Seznámila s provozním řádem školní jídelny

-   školní řád -  rodičům doporučila, aby si ho detailně prostudovali – k dispozici na centrální nástěnce.

-   Jak se vzdělávají jejich děti ve školce – ŠVP , ředitelka vyzdvihla nejzajímavější a nejdůležitější části

Pak se rodičům sdělovaly informace a doporučení :

-   vhodné oblečení na zahradu, včetně obuvi

-   všechno oblečení podepsat

-  číst nástěnky – akce na webu a hlavně na nástěnkách

-  děti si do školky nenosí své jídlo a tvrdé bonbóny

-  pátek – hračkový den, kdy si děti donesou svoji hračku

-  otevírání dveří cizím osobám, dávat pozor, bezpečnost dětí

-  zkontrolovat evidenční listy a doplnit aktuální telef.čísla

-  sledovat webové stránky, akce, fota

-   www.skolkautopolu.cz

 

Diskuse: 

-  pobyt venku, na zahradě- co všechno se využívá

-  infekční nemoci – hlásit, jak s rýmou…

-  sledovat zdravotní stav svých dětí, kontrolovat vlasy

-  platit stravné včas, počítat s tím , kdo nebude mít uhrazeno, děti se do školky nepřijmou - dle řádu-  děti, které chodí do mš,se musí stravovat

 

Havířov-Prostřední Suchá   6.září 2018