Identifikační údaje o mateřské škole

 

Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů  688/3, příspěvková organizace

Zřizovatel: Magistrát města Havířova

Ředitelka: Lengsfeldová Jana

Kapacita školy: 60

 

Charakteristika školy

 

Mateřská škola je umístěna v obci Havířov, části Prostřední Suchá. Škola je v právní subjektivitě, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Provoz školy je celoroční, celodenní s provozem školy od 6,00 hod. do 16.00 hod.
K budově MŠ přiléhá zahrada. Škola má vlastní jídelnu. Je samostatnou budovou o 3 třídách s kapacitou 60 dětí. Děti jsou v současné době rozděleny do tří věkově rozdílných tříd.

Škola je dostupná MHD, v blízkosti je Základní škola. Svým umístěním je málo viditelná.

V mateřské škole je zajišťováno vzdělávání dětí ve smyslu Zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, dle  RVP pro MŠ. Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu a vzdělávání je doplňováno zájmovými aktivitami, které jsou využívány k rozvoji talentu dětí.

Od 1. září 2016 získala škola dotaci MŠMT 

Projekt:
ZVÝŠENÍ KVALITY
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
U TOPOLŮ, 

který je spolufinancován Evropskou unií.- označení a charakteristika dotace viz. nástěnka MŠ , zobrazení plakátu viz: fotogalerie

 

Střednědobý_výhled_2017.xlsx (13225)

Denní řád

 

6:20 otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, spontánní hry, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, PH chvilka

8:00 - 8:45 průběžná svačina, dokončení činností, přivítání dne, komunitní kruh

9:00 - 9:30 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti pedagogem, dětí,dokončení činností z rána, postupný přechod k pobytu venku

9:30 - 11:30 pobyt venku

11:30 příprava na oběd a oběd

12:00 - 12:20 možnost předání dětí zákonným zástupcům polední odpočinek dle ind. požadavků dětí, postupné vstávání a zájmové aktivity nespících dětí

12:20 uzavření mateřské školy

14:15 průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení ranních činností - započaté hry

14:30 předání dětí zákonným zástupcům

16:00 uzavření budovy

Naše děti: školní rok 2014/2015