Identifikační údaje o mateřské škole

 

Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů  688/3, příspěvková organizace

Zřizovatel: Magistrát města Havířova

Ředitelka: Lengsfeldová Jana

Kapacita školy: 60 dětí

 

Charakteristika školy

Mateřská škola je umístěna v obci Havířov, části Prostřední Suchá. Škola je v právní subjektivitě, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov. Provoz školy je celoroční, celodenní s provozem školy od 6.00 hod do 16.00 hod.
K budově MŠ přiléhá zahrada. Škola má vlastní jídelnu. Je samostatnou budovou o 3 třídách s kapacitou 60 dětí. Děti jsou v současné době rozděleny do tří věkově rozdílných tříd.

Škola je dostupná MHD, v blízkosti je základní škola. Svým umístěním je málo viditelná.

V mateřské škole je zajišťováno vzdělávání dětí ve smyslu zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, dle  RVP pro MŠ. Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu a vzdělávání je doplňováno zájmovými aktivitami, které jsou využívány k rozvoji talentu dětí.

 

Od 1. září 2016 získala škola dotaci MŠMT - projekt

ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE U TOPOLŮ, 

který je spolufinancován Evropskou unií - označení a charakteristika dotace viz. nástěnka MŠ, zobrazení plakátu viz: fotogalerie

 

 


Od 1.září 2018   získala škola dotaci MŠMT - Projekt

ŠABLONY II pro MŠ U Topolů ( spolufinancováno EU)

 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ PODPPRY ŠKOLY A ZABEZPEČENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ŠKOLY

Nový interiér školky

Denní řád

 

 • 6:00                 otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, spontánní hry, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, PH chvilka
 • 8:00 - 8:45       průběžná svačina, dokončení činností, přivítání dne, komunitní kruh
 • 8:30                 svačina
 • 9:00 - 9:30       námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti pedagogem, dětí,dokončení činností z rána, postupný přechod k pobytu venku
 • 9:30 - 11:30     pobyt venku
 • 11:30              příprava na oběd a oběd
 • 12:00 - 12:15   možnost předání dětí zákonným zástupcům polední odpočinek dle ind. požadavků dětí, postupné vstávání a zájmové aktivity nespících dětí
 • 12:15              uzavření mateřské školy
 • 14:15              průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení ranních činností - započaté hry
 • 14:30              předání dětí zákonným zástupcům
 • 16:00              uzavření budovy