Pohybovka a lezecká stěna

11.09.2018 19:43

Během školního roku budou jezdit děti II. a III. třídy na pohybovku do sportovní haly na ul. Žákovské. Dopoledne se protáhnou na různém tělocvičném nářadí.

Děti z III.třídy budou jezdit na lezeckou stěnu do střediska na ul. Palackého , kde se pod vedením trenérky naučí zdolávat lehkou stěnu.